Оптимистични очаквания за нови поръчки в строителството

by Администратор on 28.07.2011

Оптимистични са очакванията за нови поръчки в строителството. Това показва бизнес анкета на статистиката за стопанската конюктура през юли. Според стопанските ръководители, това ще доведе до известно активизиране на дейността в краткосрочен план, но без очаквания за допълнително наемане на работна сила.

Очаквания за нови поръчки в строителството през следващите шест месеца

Очаквания за нови поръчки в строителството през следващите шест месеца

През юли 2011 година съставният показател „бизнес климат в строителството” се повишава с 2.6 пункта главно поради повишаване на оптимистичните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Бизнес климат в строителството

Бизнес климат в строителството

По данни от бизнес анкетите има сигнали за прекъсване на низходящата тенденция в строителната активност. Настоящата осигуреност на производството с поръчки се покачва от 5.3 месеца през април 2011 г. на 5.6 през юли същата година, достигайки дългосрочното си средно равнище.

Несигурната икономическа среда и финансовите затруднения продължават да са основни проблеми за отрасъла. Mакар все още да бележат стойности над дългосрочните си средни равнища, тяхното негативно влияние е значително намаляло през последните четири месеца за сметка на нарастване на проблема с конкуренцията.

Затруднения в строителната дейност

Затруднения в строителната дейност

По отношение на продажните цени в строителството има слаби очаквания за повишение през следващите три месеца.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: