Жилищата продължават да поевтиняват и през второто тримесечие на 2011

by Администратор on 23.07.2011

Средното намаление на пазарните цени на жилищата е 1.6 на сто, показват данни на НСИ. Индексът на пазарните цени на жилищата за второто тримесечие на 2011 г. спрямо първото тримесечие на 2011 г. е 98.4 на сто.

Индексът на пазарните цени на жилищата оценява общото относително изменение на цените на съществуващите жилища – апартаменти, като се изключват новопостроените апартаменти, къщи и луксозни жилища. Обект на статистическото изследване са цените на реално продадените от домакинствата апартаменти в областните градове.

От данните става ясно, че цените на жилищата във Варна вече са по-високи от тези в София. Средните цени на имотите в морската столица са 1508.67  лв./кв. м. и са по-високи от софийските с 42.88 лв./кв. м. На трето място в статистиката се нарежда Бургас с 1163.02 лв./кв. м. Средната пазарна цена на жилищата за страната е 908.98 лв./кв. м.

През разглежданият период намаление на цените е регистрирано в 23 от областните градове, като по-значително е във Велико Търново – с 5.5 на сто, Габрово – с 5.4 на сто, Видин и Пловдив – с по 4.7 на сто.

Индексът на пазарните цени на жилищата за второто тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на 2010 година е 93.6 на сто, т.е. в сравнение със същия период на предходната година жилищата поевтиняват с 6.4 на сто.

Leave a Comment

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: