Нови възможности на модула Контакти в Estate Assistant

by Администратор on 06.07.2011

В сезонът на летните отпуски, ние от екипът на EstateAssistant решихме да ви изненадаме с оптимизиран модул за въвеждане на контакти в софтуера за агенции за недвижими имоти. Промяната е реализирана с цел да се опрости процеса на въвеждане на контакти.

От днес е променен както интерфейса на модула, така и част от логиката му.

Филтърът за търсене в лявата част на екрана е преработен и в момента имаме възможност да търсим докато пишем.

При търсене по конкретни данни в списъкът веднага се показват само контактите, отговарящи на търсения критерии:

В текстовите полета на филтъра може да се търси и по няколко критерия. Нагледен пример е търсенето по име и фамилия на лице:

Допълнително може да търсим и по множество критерии за вид и статус на контакта. Например при търсене на контакти със статус Потенциален в списъкът остават само резултати отговарящи на въведените във филтъра имена и статус:

Бутоните за Добавяне и Редакция вече са разположени непосредствено над филтъра за търсене. Добавянето на нов контакт става чрез бутона добавяне, а отварянето на съществуващ контакт освен с бутона Редакция, може да стане и чрез двойно кликване с мишката върху избрания контакт.

В следващото видео нагледно демонстрираме работа с новия интерфейс на модул Контакти:

Leave a Comment

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: