Намаление на цените на жилищата с 0.8% за третото тримесечие на 2011

by Администратор on 21.10.2011

Средното намаление на пазарните цени на жилищата е 0.8 на сто за третото тримесечие на 2011  г., съобщи Националния статистически институт.

Увеличение на индекса се наблюдава само в областните градове Бургас, Видин, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Разград, Добрич и Хасково. Намаление на цените е регистрирано в 20 от областните градове, като по-значително е в Смолян – с 4.7 на сто, Ямбол – с 4.2 на сто, и Плевен – с 3.7 на сто.

Индексът на пазарните цени на жилищата за третото тримесечие на 2011 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година е 93.9 на сто, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 6.1 на сто.

Средната пазарна цена на жилищата за страната през третото тримесечие на 2011 г. е 901.32 лв./кв. метър. Най-високи са средните цени във Варна – 1493.33 лв./кв. м., следвана от София (столица) – 1456.48 лв./кв. м., и Бургас – 1184.41 лв./кв. метър.

Индексът на пазарните цени на жилищата оценява общото относително изменение на ценитена съществуващите жилища – апартаменти (като в това число не се включват новопостроените апартаменти, къщи, луксозни жилища). Обект на статистическото изследване са цените на реално продадените от домакинствата апартаменти в областните градове.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: