Продава се уникален български имот – частен остров

by Администратор on 20.10.2011

Сред множеството оферти на пазара на недвижими имоти, днес една се отличава с уникално местонахождение. Преди дни БТА съобщи, че на пазара на терени у нас се предлага един от шестте острова на р. Дунав, разположени в района на Видин.

По нотариален акт, островът е частна земеделска земя, като част от нея е залята от водата на реката.

Интерес към този атрактивен имот проявяват европейски купувачи и заможни българи на недвижима собственост. Парцелите от острова са частна собственост, като от 2007 г. до 2008 г. стопаните на земеделските площи са поляци и британци.

На този етап покупките са правени предимно за инвестиция, с очакване цената на земите да расте и евентуално парцелите отново да бъдат препродадени. След промяната на статута на земеделската земя островът може да бъде използван за туризъм или бизнес.

Стойността на един остров зависи от това дали в него има изградена инфраструктура – електроенергия, ВиК и др. От значение е и колко далече се намира най-близкото населено място и заведенията за болнична помощ. Един от новите критерии, от които зависи подобна покупка е и надморската височина на имота, тъй като поради глобалното затопляне много от площите на имота могат да бъдат заляти.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: